Na stiahnutie

Ochrana osobných údajov


Prehlásenie o ochrane osobných údajov

v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb.

Pri návšteve, používaní a práci na portáli https://legendarycars.sk , môže užívateľ dobrovoľne podať informácie (t. j. nemáte žiadnu povinnosť tak urobiť), medzi ktorými môžu byť aj osobné údaje identifikujúce užívateľa (t. j. Vás) ako konkrétnu osobu – dotknutú osobu, prevádzkovateľovi: Old School Garage s.r.o., so sídlom: Fraňa Kráľa 747/44, 96263, Pliešovce, IČO: 52971309 (ďalej len „prevádzkovateľ“), a to najmä elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením a podaním elektronického formuláru, používaním portálu alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje funkcionalita portálu.

Zmluva o prenájme


Prenajímateľ:

Obchodné meno: Old School Garage s.r.o.

Sídlo: Fraňa Kráľa 747/44, 96263 Pliešovce

Miesto podnikania: Banská Štiavnica

IČO: 52971309

DIČ: 2131196352

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Vložka číslo 38408/S

Tel: 0911 139 139

e-mail: oldschoolgarage.bs@gmail.com

Číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 7068 4305

Kontakt